Arhiva M 03/2B – „Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL” – Proiect GAL Olt – Dunare

Arhiva M 03/2B – „Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL”

Arhiva M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca”
29 septembrie 2023
Arhiva M 02/2A – „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata”
1 octombrie 2023

Arhiva M 03/2B – „Sprijin pentru exploatatiile agricole legumicole pentru adaptarea la standardele de mediu si clima cu scopul stimularii asociativitatii in teritoriul GAL”

MASURA M 03/2B

SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIILE AGRICOLE LEGUMICOLE PENTRU ADAPTAREA LA STANDARDELE DE MEDIU SI CLIMA CU SCOPUL STIMULARII ASOCIATIVITATII IN TERITORIUL GAL

 

Implementarea acestei masuri la nivelul teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE a reiesit din necesitatea oferirii unui sprijin pentru tinerii fermieri care doresc sa gestioneze o exploatatie agricola.Tinand cont ca aceasta zona se afla intr-un bazin legumicol renumit la nivel de regiune, tinerii fermieri vor fi motivati si incurajati sa practice legumicultura, activitate care le va asigura resurse financiare reducandu-se astfel migratia catre mediul urban. Sprijinul oferit in cadrul acestei masuri va creste gradul de ocupare in teritoriu si nivelul de trai ducand la reducerea disparitatilor dintre mediul rural si cel urban. Aderarea la parteneriate de tip cooperativa va creste gradul de valorificare a produselor si va avea urmatoarele beneficii: reducerea numarului de intermediari din lantul de distributie, asigura o mai buna desfacere a produselor generand venituri regulate si asigura putere de negociere in stabilirea preturilor.

Masura vizeaza actiuni care sa conduca la noi oportunitati de diversificare prin:

 • Cresterea numarului de exploatatii de dimensiuni medii care sa fie conduse de tineri;
 • Cresterea gradului de ocupare a populatiei din teritoriu GAL ECOLEG OLT DUNARE;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Incurajarea crearii si aderarii la parteneriate de tip cooperativa;
 • Reducerea disparitatilor dintre mediul rural si cel urban;
 • Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin incurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul vizează adaptarea fermelor mici la schimbările climatice prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă.

 Beneficiari directi

 • Tineri fermieri: persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii;
 • Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier asa cum este definit in art. 2 din Reg. (UE) 1305/2013 se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie si detine cel putin 50%+1 din actiuni.
 • Se adauga urmatoarele prevederi conform art. 6 al HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, tinand cont de faptul ca masura finanteaza prima instalare a tinerilor fermieri: „Categoriile de solicitanţi/ beneficiari restricţionate de la finanţare: beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013”.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi de 25.000 Euro.

Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi agricole se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel:

 • prima tranşă – 75% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
 • a doua tranşă – 25% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect. În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.