Arhiva M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca” – Proiect GAL Olt – Dunare

Arhiva M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca”

Arhiva M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”
26 septembrie 2023
Arhiva M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca”
29 septembrie 2023

Arhiva M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca”

MASURA M 05/6A

MODERNIZAREA ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL NON – AGRICOL CU SCOPUL MENTINERII SI CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA

 

Necesitatea implementarii acestei măsuri a rezultat ca urmare a nevoilor identificate in teritoriu si are ca obiectiv incurajarea diversificarii activităţilor economice ale fermierilor prin practicarea de activităţi non-agricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale, ducand astfel la stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. Măsura contribuie la dezvoltarea teritoriului prin creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate, dezvoltarea activităţilor non-agricole, crearea de noi locuri de muncă, reducandu-se astfel diferentele dintre mediul rural si urban.

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economică durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
 • Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban.

Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Aceasta masura vizeaza in special persoanele fizice (fermieri) si microintreprinderile / intreprinderi mici care desfasoara activitati agricole si care doresc sa-si diversifice activitatea de baza prin practicarea de activitati non-agricole. Avand in vedere specificul sezonier al agriculturii, se ofera oportunitatea unor noi alternative ocupationale. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi „prietenoase cu mediul”.

Beneficiari directi:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE.
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 Euro.

  Intensitatea este de:

 • 70% – pentru orice tip de investitie;
 • 90% – pentru urmatoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Descarca fisiere

Fișier Dată adăugată Dimensiune fișier Descărcări
pdf Ghidul Solicitantului M 05.6A 12 iulie 2018 810 KB 8
xlsm Anexa 1 – Cerere de finantare M05.6A 12 iulie 2018 558 KB 6
pdf Anexa 2_1 Studiu de fezabilitate Proiectii financiare M 05.6A 12 iulie 2018 398 KB 11
xls Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B. M 05.6A 12 iulie 2018 569 KB 10
xls Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C. M 05.6A 12 iulie 2018 279 KB 2
pdf Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28. M 05.6A 12 iulie 2018 337 KB 3
pdf Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907. M 05.6A 12 iulie 2018 381 KB 7
pdf Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor M05 6A 12 iulie 2018 181 KB 8
pdf Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari M05 6A 12 iulie 2018 179 KB 11
pdf Anexa 5 Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica M 05.6A 12 iulie 2018 290 KB 10
pdf Anexa 6 Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) M 05.6A 12 iulie 2018 329 KB 7
pdf Anexa 7 Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_ M 05.6A 12 iulie 2018 391 KB 6
pdf Anexa 8 Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02. M 05.6A 12 iulie 2018 157 KB 6
pdf Anexa 9 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_ M 05.6A 12 iulie 2018 2 MB 3
pdf Anexa 10 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor M 05.6A 12 iulie 2018 1 MB 17
pdf Anexa 11 Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_ M05 6A 12 iulie 2018 858 KB 5
pdf Anexa 12 Fisa masurii M 05.6A 12 iulie 2018 829 KB 6
pdf Anexa 13– Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL 12 iulie 2018 207 KB 5
pdf Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal 12 iulie 2018 463 KB 8
pdf E 1.2-CGAL.L, Fisa de evaluare conformitate M05.6A 12 iulie 2018 856 KB 15
pdf E 1.2-EGAL.L, Fisa de evaluare eligibilitate M05.6A 12 iulie 2018 1 MB 15
pdf E 1.2-SGAL.L, Fisa de evaluare selectie M05.6A 12 iulie 2018 695 KB 15
pdf E 3.8-TGAL.L, Fisa de evaluare vizita M05.6A 12 iulie 2018 722 KB 17