Informatii utile – Proiect GAL Olt – Dunare
Promovare-Comunicare Apel de selectie nr.1 2017
21 iunie 2017
26 iulie 2017

Informatii utile

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE ECOLEG OLT DUNARE este constituita juridic in 2015 in baza OUG 26/2000 intr-un parteneriat public – privat – societate civila, iar scopul acesteia il constituie conform Statutului „dezvoltarea durabila a comunităţilor locale din judetul Olt, respectiv comunele: Orlea, Gura Padinii, Grojdibodu, Ianca, Stefan Cel Mare, Urzica, Vadastrita, Vadastra, Visina Noua, Obarsia, Bucinisu, Rotunda, Redea, Gradinile, Brastavatu, Visina, Rusanesti, Tia Mare, Cilieni, Izbiceni, Giuvarasti, Garcov, orasul Corabia si o comunitate locala din judetul Teleorman, respectiv comuna Islaz, tinand cont de abordarea Programului LEADER al Uniunii Europene prin implementarea strategiei de dezvoltare locala in perioada 2014 – 2020 conform PNDR masura 19 LEADER – DEZVOLTAREA LOCALA PLASATA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII cu toate submasurile ei, fara a se limita insa la aceasta”.

Prin semnarea acordului de parteneriat, partenerii ASOCIATIEI GAL ECOLEG OLT DUNARE si-au propus cateva deziderate in cadrul intalnirii de lucru: imbunatatirea mediului si spatiului rural din teritoriul GAL, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor, incurajarea inovarii si modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente, promovarea teritoriului vizat de asociatie, asocierea cu alte regiuni din tara si strainatate.

In cadrul parteneriatului constituit al Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare, numarul total de membri este de 99, respectiv:

  • 24 de autoritati publice locale;
  • 14 ONG-uri;
  • 61 de enitati private;

Gradul de reprezentativitate al fiecarui sector este de 24,24% pentru sectorul public, 75,76% pentru sectorul privat si societate civila, iar ponderea entitatilor din mediul urban in totalul partenerilor este de 6,06%.

In cadrul acestui parteneriat reprezentativ la nivel de teritoriu fiecare sector isi aduce aportul specific, astfel:

  • autoritatile publice locale: infrastructura si logistica, mijloace financiare, imagine si capacitate de a mobiliza comunitatea;
  • sectorul privat/societatea civila: cunostinte si experienta in domeniul economico-social, asumarea unor riscuri si responsabilitati;

Formele asociative din cadrul parteneriatului sunt interesate si implicate in mod activ in dezvoltarea teritoriului deruland actiuni de sensibilizare si informare cu privire la: constituirea de forme asociative, protejarea mediului si adaptarea la schimbarile climatice, integrarea in comunitate a minoritatii rome, sustinerea drepturilor femeilor si tinerilor, dezvoltare rurala durabila, patrimoniu si cultura.

Actorii si liderii locali din teritoriul Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare se preocupa de dezvoltarea acestuia, prin antrenarea, implicarea si participarea activa a acestora la implementarea acestei strategii, ceea ce reprezintă singura alternativa de a pune bazele unei platforme comune de acţiune la nivelul teritoriului eligibil LEADER al ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALA ECOLEG OLT DUNARE, care sa dea consistenţa eforturilor comune, sa modeleze viitorul zonei si sa influenteze in bine viata acestor comunitati.

In concluzie rolul Asociatiei Grup de Actiune Locala Ecoleg Olt Dunare consta tocmai in faptul ca:

  • Răspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifică resursele locale;
  • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
  • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială.

Autorizatia de Functionare-rotated