M 01/1B – „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 01/1B – „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale”