M 01/1B – „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 01/1B – „Stimularea formelor asociative pentru integrarea producatorilor primari din domeniul agricol si promovarea pe pietele locale”

MASURA M 01/1B

STIMULAREA FORMELOR ASOCIATIVE PENTRU INTEGRAREA PRODUCATORILOR PRIMARI DIN DOMENIUL AGRICOL SI PROMOVAREA PE PIETELE LOCALE

Implementarea acestei masuri este necesara deoarece la nivelul teritoriului GAL au fost identificate o serie de nevoi pentru investitii in consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite. De asemenea, productia primara astfel obtinuta a crescut considerabil in ultimii ani, fara insa a avea o piata organizata de desfacere, in lipsa formelor asociative functionale pe acest segment de piata. Pentru o mai bună integrare pe piată a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie sporit, iar activitătile de promovare îmbunătătite. Prin cooperare, micii producători agricoli au oportunitatea de a identifica noi modalităti de comercializare a produselor si de atragere a unor noi categorii de consumatori. Asadar, sunt necesare investitii ce prevad cooperarea si care vor  ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE, cu o pondere foarte mare a fermelor mici. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului legumicol din zona Dunarii. Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în sectorul agricol, dar si la cooperarea dintre producători, procesatori, comercianti, si restaurante, unităti de cazare, institutii de învătământ, autorităti publice si alti consumatori.

De asemenea, pot fi dezvoltate legăturile dintre sectorul agro-alimentar si turistic, prin aprovizionarea cu produse alimentare locale, dat fiind faptul ca legumele proaspete reprezinta un plus pe masa turistului mai ales in serviciile agroturistice. Se realizeaza astfel o corelatie a investitiilor viitoare cu cele actuale, tinand cont ca in perioada 2007-2013 au fost finantate inclusiv structuri agroturistice in cadrul GAL ECOLEG OLT INFERIOR, in comuna Giuvarasti. Utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în efectele socio-economice si de mediu, cum ar fi: cresterea productiei, reducerea consumului de combustibil, îmbunătătirea conditiilor de lucru ale fermierilor, mentinerea structurii solului, conservarea si îmbunătătirea caracteristicilor solului, cresterea rezervei de apă din sol, etc. Sprijinul acordat în cadrul masurii de cooperare va încuraja utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul agricol, vizand cresterea gradului de inovare la nivelul GAL ECOLEG OLT DUNARE, indeplinind obiectivele de mediu si clima.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin faptul ca permite fermierilor să capitalizeze în comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele pietei, să aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să creeze lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de pe piată. Prin aceasta masura se asigura sprijin pentru operatiuni care ofera solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte si prin piete locale poate avea efecte pozitive asupra mediului si climei prin reducerea consumului de energie si emisiilor de GES, contribuind indirect la dezvoltarea obiectivelor transversale de mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de interventie 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D si 5E (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, reducerea consumului de apă, etc.).

 Beneficiari directi: In baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – un parteneriat format din cel putin 2 membri:

  • forma asociativa de tip cooperativa sau grup de producatori autorizata conform legii, cu sediul social / punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 12 luni si obiect de activitate in domeniul legumiculturii.
  • oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, inclusiv fermierii.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia actiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri. În acest caz costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului si sumele aplicabile în cadrul acestor măsuri de maxim 90%, exceptie cazul în care se aplică regulile privind ajutorul de stat si se impune o limită inferioară. Valoarea maximă a cheltuielilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăsi valoarea maximă acordată în cadrul prezentei masuri. Costurile de functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală