M 02/2A – „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 02/2A – „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata”

MASURA M 02/2A

IMBUNATATIREA PERFORMANTEI ECONOMICE A TUTUROR EXPLOATATIILOR AGRICOLE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PE PIATA

Implementarea acestei masuri este necesara deoarece la nivelul teritoriului GAL au fost identificate o serie de nevoi pentru investitii in active fizice in sectorul agricol. De asemenea, sectorul de prelucrare a produselor alimentare este slab dezvoltat comparativ cu productia primara de produse agricole existenta la nivelul zonei. Asadar, sunt necesare investitii care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice, dotarea tehnica a fermelor. Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și „prietenoase cu mediul” care să contribuie la creșterea nivelului de performanță al exploatațiilor si care sa permita cresterea valorii produselor primare. Măsura contribuie la crearea de noi locuri de munca in sectorul agricol si cresterea viabilitatii exploatatiilor prin imbunătăţirea performanţelor generale, prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor.

Masura vizeaza actiuni care sa conduca la noi oportunitati de diversificare prin:

 • Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local;
 • Crearea de noi locuri de muncă prin stimularea asocierii
 • Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”;
 • Cresterea productivitatii in sectorul agricol prin dotarea cu utilaje si echipamente performante, constructia de depozite si unitati de procesare sau comercializare.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agriculturaProiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. Prin aceasta masura se asigura sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea unor activitati agricole care creeaza premisele unei agriculturi sustenabile, prin utilizarea responsabila a resurselor naturale reducand emisiile de GES si emisile de amoniac, imbunatatind astfel nivelul global de performanta si de durabilitate al explotatiilor agricole.

 Beneficiari directi

 • Persoane fizice autorizate / Intreprinderi individuale / intreprinderi familiale;
 • IMM –uri si alte intreprinderi;
 • Societate agricola, societate cooperativa agricola, cooperativa agricola;
 • Grup de producatori; OUAI / FOUAI.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 200.000 Euro; pentru achiziții simple – max. 100.000 euro pentru fermele mici (intre 8.000–11.999 SO):

 • 30% – pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mari (peste 250.000- 500.000 SO)
 • 50% – pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mici si mijlocii (8.000 si 249.999 SO). In ambele cazuri, sprijinul poate atinge maxim 70% pentru fermele mari si 90% pentru fermele mici si mijlocii, majorandu-se cu 20% pentru fiecare dintre componentele de mai jos:
 • Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305);
 • Proiectele integrate (proiecte care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una fiind M02/2A)
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 – (sunt excluse fermele mari)
 • Investițiile în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Descarca fisiere