M 02/2A – „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 02/2A – „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole pentru cresterea competitivitatii pe piata”

MASURA M 02/2A

IMBUNATATIREA PERFORMANTEI ECONOMICE A TUTUROR EXPLOATATIILOR AGRICOLE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PE PIATA

Implementarea acestei masuri este necesara deoarece la nivelul teritoriului GAL au fost identificate o serie de nevoi pentru investitii in active fizice in sectorul agricol. De asemenea, sectorul de prelucrare a produselor alimentare este slab dezvoltat comparativ cu productia primara de produse agricole existenta la nivelul zonei. Asadar, sunt necesare investitii care să conducă la creșterea nivelului de dotare tehnică al exploatațiilor cu potenţial în implementarea proiectelor de investiţii viabile, care să asigure continuarea procesului de modernizare al exploataţiilor agricole prin modernizarea construcțiilor fermei, echipamentelor și utilajelor tehnice, dotarea tehnica a fermelor. Se impune introducerea de tehnologii noi, moderne și „prietenoase cu mediul” care să contribuie la creșterea nivelului de performanță al exploatațiilor si care sa permita cresterea valorii produselor primare. Măsura contribuie la crearea de noi locuri de munca in sectorul agricol si cresterea viabilitatii exploatatiilor prin imbunătăţirea performanţelor generale, prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor.

Masura vizeaza actiuni care sa conduca la noi oportunitati de diversificare prin:

 • Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local;
 • Crearea de noi locuri de muncă prin stimularea asocierii
 • Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”;
 • Cresterea productivitatii in sectorul agricol prin dotarea cu utilaje si echipamente performante, constructia de depozite si unitati de procesare sau comercializare.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.

Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agriculturaProiectele selectate vor contribui la stimularea inovarii prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. Investitiile realizate in cadrul acestei masuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adopta solutii de obtinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. Prin aceasta masura se asigura sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea unor activitati agricole care creeaza premisele unei agriculturi sustenabile, prin utilizarea responsabila a resurselor naturale reducand emisiile de GES si emisile de amoniac, imbunatatind astfel nivelul global de performanta si de durabilitate al explotatiilor agricole.

 Beneficiari directi

 • Persoane fizice autorizate / Intreprinderi individuale / intreprinderi familiale;
 • IMM –uri si alte intreprinderi;
 • Societate agricola, societate cooperativa agricola, cooperativa agricola;
 • Grup de producatori; OUAI / FOUAI.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 200.000 Euro; pentru achiziții simple – max. 100.000 euro pentru fermele mici (intre 8.000–11.999 SO):

 • 30% – pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mari (peste 250.000- 500.000 SO)
 • 50% – pentru orice tip de investitie derulata de solictantii cu exploatatii de dimensiuni mici si mijlocii (8.000 si 249.999 SO). In ambele cazuri, sprijinul poate atinge maxim 70% pentru fermele mari si 90% pentru fermele mici si mijlocii, majorandu-se cu 20% pentru fiecare dintre componentele de mai jos:
 • Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexei II a R 1305);
 • Proiectele integrate (proiecte care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una fiind M02/2A)
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiile legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 – (sunt excluse fermele mari)
 • Investițiile în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Descarca fisiere

Fișier Dată adăugată Dimensiune fișier Descărcări
pdf Ghidul Solicitantului M02.2A 12 iulie 2018 2 MB 5
xlsm Anexa 1 Cerere de finantare M02.2A 12 iulie 2018 974 KB 12
pdf Anexa 1_CEREREA_de_FINANTARE_sM4.1_2017 – MODEL CALCULE BUGET 12 iulie 2018 928 KB 6
xlsm Anexa 2 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor 12 iulie 2018 209 KB 8
xlsm Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari 12 iulie 2018 206 KB 11
xlsm Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL 12 iulie 2018 201 KB 10
xlsm Anexa 5 – Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private 12 iulie 2018 201 KB 9
pdf Anexa 6.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008 12 iulie 2018 564 KB 5
pdf Anexa_6.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 12 iulie 2018 641 KB 7
pdf Anexa 12 – Clarificari_privind_corelarea_puterii_masinii_cu_suprafata_fermei 12 iulie 2018 157 KB 3
xls Anexa_7.1_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B 12 iulie 2018 624 KB 8
xls Anexa_7.2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C 12 iulie 2018 304 KB 7
pdf Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015 12 iulie 2018 226 KB 11
xls Anexa_9_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole 12 iulie 2018 73 KB 10
pdf Anexa_10_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020 12 iulie 2018 948 KB 8
pdf Anexa_11__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552 12 iulie 2018 1 MB 9
pdf Anexa_13 – Fisa masurii M02.2A 12 iulie 2018 307 KB 12
pdf Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal 12 iulie 2018 286 KB 12
pdf Formular E 1.2-CGAL.L _Fisa_de_evaluare_ conformitate si incadrare in masura M02 2A 12 iulie 2018 794 KB 11
pdf Formular E 1.2-EGAL.L _Fisa_de_evaluare_ eligibilitate M02 2A 12 iulie 2018 1 MB 9
pdf Formular E 1.2-SGAL.L _Fisa_de_evaluare_ selectie M02 2A 12 iulie 2018 619 KB 3
pdf Formular E 3.8-TGAL.L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 02 2A 12 iulie 2018 541 KB 8