M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca”

MASURA M 04/6A

NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL NON AGRICOL PENTRU CREAREA DE LOCURI DE MUNCA

 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată, fie pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent prin crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiei rurale, creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, scăderea sărăciei, conducand la reducerea disparitatilor dintre rural si urban. Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. Actiunile implementate in teritoriu vor avea un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila.

Beneficiari directi:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi  neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de

PFA);

  • Microintreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi

neagricole  pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

  • Microintreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de

finanţare sau cu o  vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii  acesteia (start‐ups). ;

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi acordata sub forma de sume forfetare.

Se acorda sume forfetare pe trei praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare prevazute de planul de afaceri, fara sume intermediare: 25.000 Euro sau 50.000 Euro sau 70.000 Euro (pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism). Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi non-agricole se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel:

  • prima tranşă – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
  • a doua tranşă– diferenta de 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din proiect.
FișierDată adăugatăDimensiune fișierDescărcări
pdf VIZUALIZARE MASURA M 04/6A2 august 2017 11:34647 KB21
pdf Ghidul Solicitantului M 04 6A10 noiembrie 2017 12:411 MB4
pdf ERATA Ghidul solicitantului M04.6A10 noiembrie 2017 12:411 MB4
pdf Anexa 1 – Cerere Finantare M04 6A19 octombrie 2017 20:021 MB4
pdf Anexa 2 Model_Plan_de_Afaceri_ M04 6A19 octombrie 2017 20:06758 KB3
pdf Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor M04 6A19 octombrie 2017 20:06453 KB4
pdf Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari M04 6A19 octombrie 2017 20:06453 KB8
pdf Anexa 5_Declaratie_incadrare_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica M04 6A19 octombrie 2017 20:06661 KB3
pdf Anexa 6 Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_ M04 6A19 octombrie 2017 20:06636 KB5
pdf Anexa 7 DECLARATIE NEINCADRAREA IMM IN DIFICULTATE M04 6A19 octombrie 2017 20:06898 KB8
pdf Anexa 8 Declaratie_lipsa_servicii_de_consiliere_pe_M_02 – M04.6A19 octombrie 2017 20:06532 KB2
pdf Anexa 9 Declaratie lipsa sprijin nerambursabil forfetar pe M04 6A19 octombrie 2017 20:06534 KB4
pdf Anexa 10 Lista_codurilor_CAEN_eligibile M04 6A19 octombrie 2017 20:061 MB2
pdf Anexa 11 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor M04 6A19 octombrie 2017 20:06635 KB7
pdf Anexa 12 Instructiuni_evitare_conditii_artificiale M04 6A19 octombrie 2017 20:06706 KB2
pdf Anexa 13 – Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL19 octombrie 2017 20:06573 KB7
pdf Formular E 1.2 – CGAL.L Fisa_de_evaluare_ conformitate si incadrare in masura M04 6A19 octombrie 2017 20:06777 KB8
pdf Formular E 1.2 – EGAL.L Fisa de evaluare a eligibilitatii M04 6A19 octombrie 2017 20:061.004 KB5
pdf Formular E 1.2 – SGAL.L Fisa de evaluare a criteriilor de selectie M04 6A19 octombrie 2017 20:06635 KB2
pdf Formular E 3.8 – TGAL.L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 4A 6A19 octombrie 2017 20:06635 KB1