M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 04/6A – „Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca”

MASURA M 04/6A

NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL NON AGRICOL PENTRU CREAREA DE LOCURI DE MUNCA

 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole pentru prima dată, fie pentru cei care modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent prin crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiei rurale, creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, scăderea sărăciei, conducand la reducerea disparitatilor dintre rural si urban. Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile. Actiunile implementate in teritoriu vor avea un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila.

Beneficiari directi:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi  neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de

PFA);

  • Microintreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi

neagricole  pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

  • Microintreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de

finanţare sau cu o  vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii  acesteia (start‐ups). ;

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi acordata sub forma de sume forfetare.

Se acorda sume forfetare pe trei praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare prevazute de planul de afaceri, fara sume intermediare: 25.000 Euro sau 50.000 Euro sau 70.000 Euro (pentru activitatile de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism). Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi non-agricole se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel:

  • prima tranşă – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare;
  • a doua tranşă– diferenta de 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din proiect.