M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca”

MASURA M 05/6A

MODERNIZAREA ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL NON – AGRICOL CU SCOPUL MENTINERII SI CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA

 

Necesitatea implementarii acestei măsuri a rezultat ca urmare a nevoilor identificate in teritoriu si are ca obiectiv incurajarea diversificarii activităţilor economice ale fermierilor prin practicarea de activităţi non-agricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale, ducand astfel la stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. Măsura contribuie la dezvoltarea teritoriului prin creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate, dezvoltarea activităţilor non-agricole, crearea de noi locuri de muncă, reducandu-se astfel diferentele dintre mediul rural si urban.

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economică durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
 • Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban.

Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Aceasta masura vizeaza in special persoanele fizice (fermieri) si microintreprinderile / intreprinderi mici care desfasoara activitati agricole si care doresc sa-si diversifice activitatea de baza prin practicarea de activitati non-agricole. Avand in vedere specificul sezonier al agriculturii, se ofera oportunitatea unor noi alternative ocupationale. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi „prietenoase cu mediul”.

Beneficiari directi:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE.
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 Euro.

  Intensitatea este de:

 • 70% – pentru orice tip de investitie;
 • 90% – pentru urmatoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Descarca fisiere