M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 05/6A – „Modernizarea activitatilor din domeniul non – agricol cu scopul mentinerii si crearii de noi locuri de munca”

MASURA M 05/6A

MODERNIZAREA ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL NON – AGRICOL CU SCOPUL MENTINERII SI CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA

 

Necesitatea implementarii acestei măsuri a rezultat ca urmare a nevoilor identificate in teritoriu si are ca obiectiv incurajarea diversificarii activităţilor economice ale fermierilor prin practicarea de activităţi non-agricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale, ducand astfel la stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE. Măsura contribuie la dezvoltarea teritoriului prin creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate, dezvoltarea activităţilor non-agricole, crearea de noi locuri de muncă, reducandu-se astfel diferentele dintre mediul rural si urban.

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice:

 • Diversificarea economiei rurale prin activitati non-agricole, dezvoltarea economică durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei;
 • Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice;
 • Crearea de locuri de muncă;
 • Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban.

Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE care sa ofere oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei. Aceasta masura vizeaza in special persoanele fizice (fermieri) si microintreprinderile / intreprinderi mici care desfasoara activitati agricole si care doresc sa-si diversifice activitatea de baza prin practicarea de activitati non-agricole. Avand in vedere specificul sezonier al agriculturii, se ofera oportunitatea unor noi alternative ocupationale. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi „prietenoase cu mediul”.

Beneficiari directi:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE.
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre 5.000 – 200.000 Euro.

  Intensitatea este de:

 • 70% – pentru orice tip de investitie;
 • 90% – pentru urmatoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
 • pentru fermierii sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Descarca fisiere

FișierDată adăugatăDimensiune fișierDescărcări
pdf Ghidul Solicitantului M 05.6A12 iulie 2018810 KB8
xlsm Anexa 1 – Cerere de finantare M05.6A12 iulie 2018558 KB6
pdf Anexa 2_1 Studiu de fezabilitate Proiectii financiare M 05.6A12 iulie 2018398 KB11
xls Anexa 2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B. M 05.6A12 iulie 2018569 KB10
xls Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C. M 05.6A12 iulie 2018279 KB2
pdf Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28. M 05.6A12 iulie 2018337 KB3
pdf Anexa 2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907. M 05.6A12 iulie 2018381 KB7
pdf Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor M05 6A12 iulie 2018181 KB8
pdf Anexa 4 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari M05 6A12 iulie 2018179 KB11
pdf Anexa 5 Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica M 05.6A12 iulie 2018290 KB10
pdf Anexa 6 Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) M 05.6A12 iulie 2018329 KB7
pdf Anexa 7 Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_ M 05.6A12 iulie 2018391 KB6
pdf Anexa 8 Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02. M 05.6A12 iulie 2018157 KB6
pdf Anexa 9 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_ M 05.6A12 iulie 20182 MB3
pdf Anexa 10 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor M 05.6A12 iulie 20181 MB17
pdf Anexa 11 Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_ M05 6A12 iulie 2018858 KB5
pdf Anexa 12 Fisa masurii M 05.6A12 iulie 2018829 KB6
pdf Anexa 13– Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL12 iulie 2018207 KB5
pdf Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal12 iulie 2018463 KB8
pdf E 1.2-CGAL.L, Fisa de evaluare conformitate M05.6A12 iulie 2018856 KB15
pdf E 1.2-EGAL.L, Fisa de evaluare eligibilitate M05.6A12 iulie 20181 MB15
pdf E 1.2-SGAL.L, Fisa de evaluare selectie M05.6A12 iulie 2018695 KB15
pdf E 3.8-TGAL.L, Fisa de evaluare vizita M05.6A12 iulie 2018722 KB17