M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL” – Proiect GAL Olt – Dunare

M 06/6B – „Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL”

MASURA M 06/6B

DEZVOLTARE LOCALA SI SUSTENABILA IN INTERES COLECTIV A COMUNITATILOR DIN TERITORIUL GAL

Măsura va contribui la crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizand satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului și crearea unor noi locuri de muncă.

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement și culturale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement, culturale, a serviciilor de baza reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic, social și de depopulare a zonelor rurale.

În ceea ce priveste asigurarea serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE, perspectivele de dezvoltare a spatiului rural sunt afectate negativ de infrastructura slab dezvoltata si ineficienta. Drept urmare, dezvoltarea unei infrastructuri materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel putin de nivelul celei din mediul urban, va facilita infiintarea de activitati agricole/neagricole in spatiul rural, care sa genereze crearea de noi locuri de munca permanente sau temporare.

Principalul scop al masurii este modernizarea satelor din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a copiilor, pastrand totodata identitatea si specificul traditional care reprezinta o importanta sursa de dezvoltare locala..

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel urban si reprezinta un impediment in calea eGALitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice.

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura de baza este subdezvoltata, impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca.

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de:

  • Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL ECOLEG OLT DUNARE la infrastructura locala si servicii;
  • Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si cultura, reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban;
  • Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive;
  • Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE.

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea culturala care poate contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE pentru populatia tanara. Avand in vedere starea de degredare a spatiilor in care ar putea fi desfasurate activitati care sa duca la conservarea patrimoniului cultural imaterial este necesara reabilitarea, modernizarea si dotarea acestora.

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de energie regenerabila. Se acorda o importanta deosebita eficientizarii energetice a investițiilor prin economisirea energiei, acesta fiind un criteriu de selecție.

Beneficiari directi:

  • Autoritati publice locale (comune, orase) si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare;
  • Unitati de cult conform legislatiei nationale in vigoare;
  • ONG-uri.

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 100.000 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 100% pentru investitii negeneratoare de venit;
  • 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publica;
  • 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Descarca documente

File Description Date added
zip Anexa 1 – Cerere de finantare M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 3 – Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind registrul debitorilor M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 6 – Declaratie pe propria raspundere privind raportarea platilor catre GAL M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa 8 – Fisa masurii M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa 8 – Fisa masurii M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Anexa_M_Memoriu_Justificativ 25 septembrie 2023 10:35
pdf Anexa_M_Memoriu_Justificativ 25 septembrie 2023 10:35
doc E_1_2L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf E_1_2L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Formular E 1.2-CGAL.L _Fisa_de_evaluare_ conformitate si incadrare in masura M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
pdf Formular E 1.2-CGAL.L _Fisa_de_evaluare_ conformitate si incadrare in masura M06.6B 25 septembrie 2023 10:35
doc Formular E 1.2-EGAL.L _Fisa_de_evaluare_ eligibilitate M06.6B 25 septembrie 2023 10:36
pdf Formular E 1.2-EGAL.L _Fisa_de_evaluare_ eligibilitate M06.6B 25 septembrie 2023 10:36
doc Formular E 1.2-SGAL.L _Fisa_de_evaluare_ selectie M06-6B 25 septembrie 2023 10:36
pdf Formular E 1.2-SGAL.L _Fisa_de_evaluare_ selectie M06-6B 25 septembrie 2023 10:36
doc Ghidul Solicitantului M06.6B. final 25 septembrie 2023 10:36
pdf Ghidul Solicitantului M06.6B. final 25 septembrie 2023 10:36
doc OPIS documente M06.6B 25 septembrie 2023 10:36
pdf OPIS documente M06.6B 25 septembrie 2023 10:36