Planul anual de achizitii – Proiect GAL Olt – Dunare

Planul anual de achizitii

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU PROIECT
CONTRACT DE FINANŢARE NR. C19401057011643011984/09.12.2016
Nr. de inregistrare 53/01.02.2017

Nr.

crt.

Obiectul

achiziţiei

directe

Cod CPVValoare maxima estimata -Lei, fara TVA-Sursa de finanţareData estimata pt. începerea proceduriiData estimata pt. finalizarea procedurii
1Servicii de contabilitate79211000-6 Servicii de contabilitate40,250.00Sub-masura 19.4 – Cap. il Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
2Servicii de audit79212000-3 Servicii de auditare35,640.00Sub-masura 19.4 – Cap. II Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
3Servicii de creare si actualizare site web72540000-2 Servicii de actualizare informatica; 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri www (World Wide Web); 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri www (World Wide Web)11,700.00Sub-masura 19.4 – Cap. V Cheltuieli pentru animare din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
4Servicii de SSM si PSI71317210-8 Servicii de consultanta sanitara si de siguranţa; 71317100- 4 Servicii de consultanta in protecţia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor 2,800.00Sub-masura 19.4 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017

 

5Autoturism34110000-1

Autoturisme

58,833.30Sub-masura 19.4 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
6Servicii de instruire80500000-9 Servicii de formare101,000.00Sub-masura 19.4 – Cap. IV Cheltuieli pentru instruirea si dezvoltarea de competente privind implementarea SDL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
7Servicii de consultanta tehnica -management; -elaborarea procedurii de evaluare si selecţie; -monitorizarea implementării SDL;

-evaluarea

implementării SDL

79400000-8 Consultanta in afaceri si management si servicii conexe131,400.00Sub-masura 19.4 – Cap. II Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017

 

8Servicii de catering55520000-1 Servicii de catering12.600.00Sub-masura 194 – Cap. V Cheltuieli pentru animare din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
9Servicii de publicare anunţuri in presa79341200-8 Servicii de gestionare publicitara7,200.00Sub-masura 19.4 – Cap. V Cheltuieli pentru animare din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
10Servicii de asigurare autovehicul66516100-1 Servicii de asigurare de răspundere civila auto

66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor

9,500.40Sub-masura 194 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.01.2019
11Servicii de grafica si design pentru

materialele de animare

79822500-7 Servicii de proiectare grafica9,780.00Sub-masura 194 – Cap. V Cheltuieli pentru animare din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
12Servicii de tipărire materiale de animare79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe.97,200.00Sub-masura 19.4 – Cap. V Cheltuieli pentru animare din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017
13Servicii de întreţinere autovehicule50100000-6 Servicii de reparare si de întreţinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (revizii)2,570.00Sub-masura 19.4 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.01.2019
14Serviici de telefonie mobila

si internet

64210000-1 Servicii de telefonie si de transmisie de date22,167.60Sub-masura 19.4 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C1940105701164301198413.02.201731.03.2017

 

15

 

Mobilier

 

39000000-2 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat

30197642-8 Hârtie pentru fotocopiatoare si xerografica

30234300-1 Compact- discuri (CD-uri) 30197210-1 Bibliorafturi 30199230-1 Plicuri 30192125-3 Carioca permanente 39264000-0 Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare 30199600-6 Separatoare pentru papetarie

22852000-7 Dosare 39264000-0 Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare 30199600-6 Separatoare pentru papetarie

39264000-0 Accesorii

1,995.00

 

Sub-masura 19.4 – Cap. III Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru funcţionarea GAL din bugetul Contractului de finanţare nr. C19401057011643011984

 

13.02.2017

 

31.03.2017