Testimonial 3 – Proiect GAL Olt – Dunare

Testimonial 3

    Testimonial 3

    Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competivității economice și dezvoltării afacerilor.